Wczytywanie...

Energoprojekt – Katowice S.A.

Katowice

Energoprojekt – Katowice S.A.

Biuro zostało powołane do życia w 1949 roku jako ekspozyturę warszawskiej centrali. Początkowo zajęło się odbudową zniszczonej infrastruktury energetycznej Śląska. Następnie według dokumentacji projektowej Biura wybudowano m.in. elektrownie: Skawina, Jaworzno II i III, Łaziska, Siersza, Rybnik, Pruneřov (Czechy) oraz elektrociepłownie: Kraków-Łęg, Poznań-Karolin, Tychy, Bielsko-Biała, Katowice.

Pod względem organizacyjnym Biuro przeszło drogę od ekspozytury centrali, przez status oddziału terenowego, aż do samodzielnej i w pełni niezależnej firmy. W 1993 roku przekształcono państwowe przedsiębiorstwo w „ENERGOPROJEKT-KATOWICE” Spółkę Akcyjną. W 1999 roku – roku obchodów 50-lecia istnienia – firma stała się przedsiębiorstwem całkowicie prywatnym, niezależnym od instytucji zewnętrznych, w którym 100% udziałów posiadają pracownicy. Biuro stopniowo zmieniało swój profil – zaczynano od projektowania, a następnie poszerzono zakres działalności o prace badawcze, usługi typowo inżynierskie, prace konsultingowe, generalną realizację inwestycji i inżynierię finansową.

W całym okresie działalności, wykonano kilkadziesiąt tysięcy projektów dla różnych sektorów gospodarki, w tym przede wszystkim dla energetyki, gromadząc doświadczenia w kompleksowej obsłudze inwestycji w zakresie projektowania, doradztwa, ekspertyz i analiz technicznych, nadzoru budowlanego oraz generalnego wykonawstwa.

Od początku istnienia firmy jej inżynierowie projektowali bloki energetyczne z kotłami opalanymi węglem brunatnym, kamiennym, olejem, gazem oraz kombinacją tych paliw, wśród nich z kotłami konwencjonalnymi, na parametry nadkrytyczne, fluidalnymi i rusztowymi. EPK jest twórcą projektów setek elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni, w tym kilkunastu elektrowni dieslowskich za granicą.

Biuro jest uznaną firmą projektowo-inżynierską w kraju i zagranicą, w tym m.in.: w Anglii, Bośni, na Białorusi, w Czechach, Danii, Finlandii, Grecji, Holandii, Indiach, Niemczech, Nigerii, Portugalii, Rosji, Rumunii, Turcji i na Ukrainie.

Pozostałe oferty

Dodane przez Energoprojekt – Katowice S.A.

Branża
Energetyka
Liczba pracowników
350
Założone w
1949
Miasto
Katowice